გთავაზობთ საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზისა და მონაცემების გამარტივებული ფორმით მომზადებას საქართველოს მთავრობის მიერ 2016 წლის 8 აგვისტოს #388 დადგენილებით საჯარო რეესტრისათვის განსაზღვრული სტანდარტის მიხედვით


ჩვენი შემოთავაზება ითვალისწინებს, საველე საკადასტრო მონაცემების გამარტივბეულ დამუშავებას ArcMap-ში ვებ-აპლიკაციის მეშვეობით. მონაცემების შეყვანა და საჯარო რეესტრის სტანდარში მონაცემების მომზადება ხდება ღილაკზე ერთი დაჭერით.

რატომ უნდა გამოიყენოთ ჩვენი პროდუქტი.

  • 80%-ით შეამცირებთ საკადასტრო მონაცემების მომზადების ხანგრძლივობას
  • Online რეჟიმში შეამოამოწმებთ რეგისტირებულ ნაკვეთებთან შესაძლო გადაფარვას
  • იქნებით მაქსიმალურად დაზღვეული შეცდომებისგან
  • თქვენი პროექტების არქივი, ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი ადგილიდან და ნებისმიერ დროს
  • ავტომატურად დააგენერირებთ ხელშეკრულებას, მიღება-ჩაბარების აქტსა და ინვოისს
  • არ საჭიროებს GIS-ის მაღალ დონეზე ცოდნას
იხილეთ ვიდედო ინსტრუქცია!


webGIS აპლიკაცია დამზადებულია შპს თბილისი ჯგუფის და ააიპ გეომეცნიერებების და ტექნოლოგიების განვითარების ინსტიტუტის მხარდაჭერით.

WebGIS-ს მოიხმარს 192 კომპანია
სულ შესრულებულია 164652 პროექტი